Missie

‘Brengt beweging & bezieling in mens en organisatie’.

Mijn persoonlijke missie is vanuit Liefde en aandacht de ander in beweging laten komen,  ons  in verbinding stellen met het 'zelf-helend’ vermogen dat we ten alle tijde ter beschikking hebben.                                                                                                                             Ik stel mij daarvoor beschikbaar en ben aanwezig in het 'hier en nu'.

Ons vertrouwen in Liefde, kracht en ons zelf helend vermogen draagt bij aan het verbeteren van levenskwaliteit. Hiermee  creëren we een lichtere manier van leven. Beginnend vanuit liefde voor ons zelf en liefde voor de medemens.

‘Omdat een kaars die een andere kaars aansteekt, niet haar vlam verliest, maar oneindig veel andere kaarsen kan verlichten.’

strandpalen-landscape